Image
Sjøfossen Næringsutvikling
8140 Inndyr

Daglig leder
Jørn Solli

Tlf: 919 00 664
Epost: jorn@sjofossen-snu.no

Design og CMS: mpDesign

Endring i eierskap i Sjøfossen Næringsutvikling AS

Etter at SKS solgte sine aksjer i selskapet har Sjøfosen Næringsutvikling AS nå tre eiere igjen; Gildeskål Kommune, Beiarn Kommune og Gildeskål Sparebank.

Ved salget av SKS sine akjer i selskapet valgte både GIldeskål Kommune og Beiarn Kommune å benytte seg av forkjøpsrett.
Gildeskål og Beiarn Kommune eier nå begge 48,35% av aksjene i selskapet. Gildeskål Sparebank har en eierandel på 3,3%
Endring i eierskap medfører ingen endringer i driften i selskapet.

Ta gjerne kontakt for å avtale et møte med oss!

Påmelding nyhetsbrev