Image
Sjøfossen Næringsutvikling
8140 Inndyr

Daglig leder
Jørn Solli

Tlf: 919 00 664
Epost: jorn@sjofossen-snu.no

Design og CMS: mpDesign

Forretningsplan

En forretningsplan skal utarbeides av den som skal starte opp med en virksomhet.

Sjøfossen næringsutvikling kan bistå ved utarbeidelsen av planen. Vi kan også i gitte situasjoner være med å finansiere ekstern hjelp for å få planen utarbeidet ferdig.

En forretningsplan er en systematisk gjennomgang av en forretningsidé, og er et viktig grunnlag for oppstart av bedriften.  Planen vil være et viktig styringsdokument og dokumentasjon til evt. finansieringskilder, investorer o.l.


Et grundig arbeid med forretningsplanen vil øke sannsynligheten for at ditt prosjekt ender godt, og det vil gi deg bedre oversikt over den reelle risikoen du påtar deg med ditt forretningskonsept.
Ta gjerne kontakt for å avtale et møte med oss!

Påmelding nyhetsbrev