Image
Sjøfossen Næringsutvikling
8140 Inndyr

Daglig leder
Jørn Solli

Tlf: 919 00 664
Epost: jorn@sjofossen-snu.no

Design og CMS: mpDesign

Egenkapital

Dersom er selskap er regisrert som et aksjeselskap har Sjøfossen NæringsUtvikling mulighet til å gå inn på eiersiden gjennom egenkapital.
Dette kan gjelde både nyetableringer og eksisterende bedrifter. Normalt vil vårt eierskap aldri overstige 34% av aksjekapitalen.
Ta gjerne kontakt for å avtale et møte med oss!

Påmelding nyhetsbrev